Graderingssystemet - från vitt bälte till dan-grad

Allt eftersom man lär sig mer och mer jiujitsu förstår man hur mycket man har kvar att lära. Det är som en jättelik kaka som bara växer ju mer man äter utav den.
  
Bältet som man bär skall spegla kunskaperna man har fått i jiujitsu. Man skall dock inte stirra sig blind på bältesfärgen, bältets huvudfunktion är främst att hålla ihop dräkten. Tiderna till tester för nästa grad är individuella. Kunskap och förståelse för SJF:s principer är det viktigaste som bedöms vid varje test.
 
Vitt BälteVitt bälte (6 kyu)
Nybörjare använder vitt bälte.
 
 
Gult BälteGult bälte (5 kyu)
Till det gula bältet lär man sig mycket grundläggande (och viktiga) tekniker. 
Nästan alla försvar går ut på att komma loss/fri från ett angrepp. Dessutom ingår bla följande övningar; förflyttningstekniker, volt framåt och bakåt samt fallteknik.
 
De angrepp man tränar försvar mot är; grepp i handleder framifrån & bakifrån, struptag framifrån och bakifrån, struptag med armen bakifrån, struptag liggande på golvet, struptag mot vägg, omfamning framifrån, bakifrån och från sidan, slag och spark samt knivhugg framifrån.
  
Orange Bälte
Orange bälte (4 kyu)
Steget från gult till orange bälte är kanske det svåraste av alla steg. Nu lär man sig att fälla i nästan alla försvar och falltekniken blir också mer avancerad. Vidare lär man sig hur man fäller och gör kontrollgrepp på en angripare som slår, sparkar eller hugger med kniv. Grundrörelsen (när man fäller en angripare) görs i sidled.
 
Förutom angreppen som är specificerade till gult bälte kommer nu följande nya angrepp; Tag i håret framifrån och bakifrån, kravattgrepp, tag för att skalla, tag i kläderna med en hand för att slå med den andra samt lyftförsök bakifrån.
  
Grönt Bälte
Grönt bälte (3 kyu)
En del av teknikerna till det gröna bältet är rätt avancerade men många är också enkla att utföra. Nu ställs större krav på att man kan kombinera ihop tekniker som man har lärt sig sedan tidigare. Dvs om en teknik inte fungerar, så växlar man direkt till en annan. 
Det är nu man börjar få in känslan för jiujitsu (mjuk teknik). Grundrörelsen görs runt.
 
Förutom angreppen för gult och orange bälte introduceras nu följande nya angrepp; Transportgrepp, handledslåsning mot marken, dubbelnelson, kastförsök vid lyft bakifrån, knytnävshot, slag med påk samt pistolhot.
 
 
Blått Bälte
Blått bälte (2 kyu)
Nu dyker det upp en del nya rörelsemönster och en del tekniker bygger på att man är lite mer offensiv än tidigare. Grundrörelsen görs framåt (bakåt för angriparen).
 
Förutom angreppen för gult, orange och grönt bälte dyker nu följande angrepp upp; struptag på judovis, struptag med snara, halvnelson, tag i kläderna med en hand för att slå med den andra liggande på golvet, tag i ärm eller skuldra, kraggrepp, grepp i ett eller båda benen, knästöt, slag och stöt med stav, flera angripare som håller samt flera som slår och sparkar.
 
 
Brunt Bälte
Brunt bälte (1 kyu)
Nu blir teknikerna ännu mer avancerade och kräver mer exakthet och timing eftersom en slarvigt utförd teknik kan orsaka onödiga skador på angriparen. Grundrörelsen görs bakåt (framåt för angriparen).
 
Förutom angreppen för gult, orange, grönt och blått bälte introduceras nu följande angrepp; armstruptag sittande, armstruptag liggande, struptag med snara i stol, nedbrytning bakåt, gevärshot, slag med kedja, judokast, judo-fasthållning, judo-armlås, judo-halslås, flera som angriper med olika sorters vapen.
 
 
Svart Bälte
Dangrader
1 - 5 dan svart bälte
6 - 8 dan vit & purpur (rött) bälte
9 -10 dan purpur (rött) bälte
 
Exakt vad som erfordras för varje dan-grad specificeras inte här men klart är att varje individ bedöms för sig. En sak är säker, ett svartbälte på denna nivån måste verkligen kunna alla de tekniker hon/han har lärt sig tidigare. Förutom alla tekniker från gult till brunt som man skall kunna (på både vänster och höger sida, det blir nästan dubbelt så många!!).

Online senast

  • ny
  • gjotgsgx
  • btvkulnhf

Copyright © Jiujitsu Bjerred 2022

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.