Så här tränar vi jiujitsu

Vad får du lära dig?

Redan efter en termin kan du ta dig loss ur en mängd olika grepp och komma undan slag-, spark- och knivattacker. Men den högsta graden av självförsvar är att inte behöva använda sin jiujitsu. Att på förhand kunna tolka ungefär vad som kommer att hända, ger dig fördelar som kan användas för att slippa våld. Finns det en möjlighet att tala sig ur situationen eller försvinna från platsen är det naturligtvis att föredra framför en självförsvarshandling.

Vad gör vi?

Till att börja med tränar vi på att falla utan att skada oss. Sedan får du lära dig att ta dig loss ur olika angrepp. När du kan det fortsätter vi med att ibland fälla den, eller dom, som angriper oss. Teknikträningen görs i både stående, liggande, sittande och trängda lägen och den innehåller frigöringar, blockeringar, fällningar, kast och fastlåsningar med mera. Under teknikträningen strävar vi efter att ge dig en ökad insikt om de olika principerna som vår jiujitsu vilar på. Möjligheten att arbeta med minsta möjliga kraft gör att du orkar mer och kan försvara dig även mot en större och starkare motståndare. Hushållandet med dina resurser medför även att du kan koncentrera dig på att överblicka hela situationen bättre.

Vad händer sen?

När du har tränat tillräckligt länge och kan vissa tekniker blir du graderad. Den första färgen på bältet är i vårt system gult (5:e kyu - elevgrad respektive 5:e mon - ungdomsgrad). Sedan följer i ordning färgerna orange, grön, blå och brun. Därefter kommer svart som är den första av tio dangrader (mästargrader).Att stiga i graderingarna och uppnå Dan-grad, svart bälte, är det stora önskemålet för de flesta tränande, men självklart är kunskapen i sig själv det avgörande. Läs mer om de olika graderna...

Kontakta oss så du kan komma och provträna

Online senast

  • ny
  • gjotgsgx
  • btvkulnhf

Copyright © Jiujitsu Bjerred 2022

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.