Vad är självförsvar?

Vad är självförsvar?

Den vanligaste beskrivningen är en handling där man försvarar sig mot en angripare, med hjälp av fysisk kraft. Genom träning och åter träning av olika tekniker i olika situationer kan man klara de flesta angrepp.

Snabbt och effektivt

Men självförsvar är inte enbart fysisk handling där man med ett antal tekniker kan avvärja ett oönskat närmande så snabbt och effektivt som möjligt. Självförsvar är i grunden ett sätt att tänka logiskt - sunt förnuft. Vara uppmärksam på omgivningen och att undvika platser och situationer som kan leda till svårlösliga problem.

Viktigt att veta hur man klarar sig ur...

Skulle man trots försiktighetsåtgärder hamna i en attacksituation är det viktigt att veta hur man klarar sig ur situationen på ett så bra sätt som möjligt. Försök påkalla uppmärksamhet från personer runtomkring. Är du ensam markera på ett kraftfullt och bestämt sätt att du inte accepterar en attack. Hjälper inte detta återstår kanske enbart handgripliga alternativ.

Grundträningen är viktigast

Att här räkna upp ett antal försvarstekniker med rådet att träna så ofta du kan skulle inte ge något användbart resultat. I en stressituation glömmer man lätt det man övat in om inte grundträningen är tillräckligt gedigen.

Professionella instruktörer

Givetvis måste du träna under professionella instruktörer där träningen byggs upp kring realistiska situationer. Detta har vi inom Jiujitsu Bjerred. Du kan på kort tid bygga upp såväl smidighet, snabbhet som styrka och samtidigt lära dig ett effektivt självförsvarssystem. Dessutom utvecklas ditt självförtroende i svåra situationer vilket kanske är den viktigaste egenskapen på vägen mot ett effektivt självförsvarstänkande.

 

Online senast

  • ny
  • gjotgsgx
  • btvkulnhf

Copyright © Jiujitsu Bjerred 2021

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.