Träningens principer

Jiujitsuns grundprincip vilar på sex delprinciper

  • Skydd

Innebär att du som försvarar dig skyddar dig före och under angreppet samt håller skydd efter det att angrepp eller försvar har avslutats. Man får aldrig försätta sig i en sämre position än vid utgångsläget.

  • Balans

Innebär att du som försvarar dig har full kontroll på din kropp under hela försvaret och ej låter den påverkas negativt av angriparens styrka och tyngd.

  • Rörelse

Innebär att du som försvarar dig utnyttjar din rörelseförmåga, både för eget skydd och för att förändra angriparens position med hjälp av dennes tyngd, styrka och rörelseenergi.

  • Bestämdhet

Innebär att du som försvarar dig, med ord, röst, kroppsspråk och med distinkta rörelser i dina tekniker är fast och beslutsam i ditt försvar.

  • Mjukhet

Innebär att du som försvarar dig, använder minsta möjliga kraft genom att utnyttjar angriparens rörelse följer med eller går runt angriparens kraft.

  • Hänsyn

Innebär att du som försvarar dig skall anpassa ditt försvar och din egen kraftinsats med hänsyn till angriparens grad av våld, ålder, kön och fysiska förutsättningar så att försvaret görs så humant som möjligt under rådande situation.

Online senast

  • ny
  • gjotgsgx
  • btvkulnhf

Copyright © Jiujitsu Bjerred 2022

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.